ฉายาทีมชาติ ทวีปเอเชีย

เอเชียกลาง

ฉายา โลโก้ทีมชาติ คาซัคสถาน

ฉายา : …..

ทีมชาติ : คาซัคสถาน

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1914 หรือ พ.ศ. 2457

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ เติร์กเมนิสถาน

ฉายา : …..

ทีมชาติ : เติร์กเมนิสถาน

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1994 หรือ พ.ศ. 2537

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ อุซเบกิสถาน

ฉายา : หมาป่าขาว

ทีมชาติ : อุซเบกิสถาน

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1946 หรือ พ.ศ. 2489

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ คีร์กีซสถาน

ฉายา : …..

ทีมชาติ : คีร์กีซสถาน

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1992 หรือ พ.ศ. 2535

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ ทาจิกิสถาน

ฉายา : …..

ทีมชาติ : ทาจิกิสถาน

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1936 หรือ พ.ศ. 2479

 

เอเชียตะวันออก

ฉายา โลโก้ทีมชาติ จีน

ฉายา : ขุนพลแดนมังกร

ทีมชาติ : จีน

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1924 หรือ พ.ศ. 2467

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ ญี่ปุ่น

ฉายา : ซามูไรสีน้ำเงิน

ทีมชาติ : ญี่ปุ่น

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1921 หรือ พ.ศ. 2464

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ ไต้หวัน

ฉายา : จีนไทเป

ทีมชาติ : ไต้หวัน

ก่อตั้งปี ค.ศ. ….. หรือ พ.ศ. ….

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ เกาหลีเหนือ

ฉายา : โสมแดง

ทีมชาติ : เกาหลีเหนือ

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1945 หรือ พ.ศ. 2488

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ เกาหลีใต้

ฉายา : โสมขาว

ทีมชาติ : เกาหลีใต้

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1933 หรือ พ.ศ. 2476

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ มองโกเลีย

ฉายา : หมาป่าสีฟ้า

ทีมชาติ : มองโกเลีย

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1959 หรือ พ.ศ. 2502

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ ฮ่องกง

ฉายา : ตี๋เล็ก

ทีมชาติ : ฮ่องกง

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1914 หรือ พ.ศ. 2457

 

ฉายา โลโก้ทีมชาติ มาเก๊า

ฉายา : เดอะ กรีนส์

ทีมชาติ : มาเก๊า

ก่อตั้งปี ค.ศ. 1939 หรือ พ.ศ. 2482