‘มอร์แกน’ สับ ‘ฮาแวร์ทซ์’ ย้ายมาทำอะไรได้บ้าง

‘มอร์แกน’ สับ ‘ฮาแวร์ทซ์’ ย้ายมาทำอะไรได้บ้าง