‘อาร์เตต้า’ รับ ‘ฮาแวร์ทซ์’ ควรยิงได้ตั้งนานแล้ว

‘อาร์เตต้า’ รับ ‘ฮาแวร์ทซ์’ ควรยิงได้ตั้งนานแล้ว

เนื้อหาใกล้เคียง