เฮ็นรี่ จวก ‘เนวิลล์’ หลังออกมาวิจารณ์ ‘ราย่า’

เฮ็นรี่ จวก ‘เนวิลล์’ หลังออกมาวิจารณ์ ‘ราย่า’