‘แคมป์เบล’ เชื่อ ‘ฮาแวร์ทซ์’ โดนด่าแรงเกินเบอร์

‘แคมป์เบล’ เชื่อ ‘ฮาแวร์ทซ์’ โดนด่าแรงเกินเบอร์