MatchData

ข้อมูลการแข่งขันระหว่าง เดปอร์ติโว กาลี vs เอเลี่ยนซา เพตโทรล่า

2021-02-23 08:00


Hanyer Mosquera 15'
Half Time: 0 - 1
90' Juan Serrano
Full Time: 1 - 1


No.ธงชื่อ (เดปอร์ติโว กาลี)
No.ธงชื่อ (เอเลี่ยนซา เพตโทรล่า)