ฤดูกาลหน้า 2024-25 ควรนำเทคโนโลยีจับล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้

ฤดูกาลหน้า 2024-25 ควรนำเทคโนโลยีจับล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติมาใช้