โลกฟุตบอล ต้องมี “ผู้ตัดสินและไลน์แมน” อยู่ในสนามแข่งขันด้วย

โลกฟุตบอล ต้องมี “ผู้ตัดสินและไลน์แมน” อยู่ในสนามแข่งขันด้วย

ผู้ตัดสินและไลน์แมนทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้แน่ใจว่าเกมมีการเล่นอย่างยุติธรรม มีการปฏิบัติตามกฎ และรักษาความปลอดภัยของผู้เล่น การตัดสินใจและการกระทำของพวกเขาช่วยรักษาความสมบูรณ์ของกีฬา และช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินและความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของเกม

ผู้ตัดสิน (Referee) เทพทีเด็ด.com

ผู้ตัดสิน (Referee)

การบังคับใช้กฎกติกาของเกม : ผู้ตัดสินมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎกติกาของเกม พวกเขามีอำนาจในการหยุด เริ่ม หรือหยุดเกมชั่วคราวตามความจำเป็น และลงโทษผู้เล่นสำหรับการละเมิด

การตัดสินใจ : ผู้ตัดสินจะตัดสินใจเกี่ยวกับการฟาวล์ การประพฤติมิชอบ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเกม การตัดสินใจถือเป็นที่สิ้นสุดและจะต้องได้รับความเคารพจากผู้เล่น โค้ช และผู้ชม

การจัดการการแข่งขัน : ผู้ตัดสินจะจัดการการไหลของการแข่งขันโดยรวม เพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและยุติธรรม พวกเขามีดุลยพินิจในการเพิ่มเวลาทดเวลาบาดเจ็บเมื่อสิ้นสุดแต่ละครึ่งเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปเนื่องจากการหยุดการแข่งขัน

การปกป้องผู้เล่น : ผู้ตัดสินมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้เล่นและสามารถเตือนหรือส่งผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือประมาทเลินเล่อออกไป

การสื่อสาร : ผู้ตัดสินสื่อสารกับผู้เล่น โค้ช และผู้ช่วยผู้ตัดสินเพื่อชี้แจงการตัดสินใจ ให้คำแนะนำ และรักษาการควบคุมเกม

ไลน์แมน หรือผู้ช่วยผู้ตัดสิน (Linesmen) เทพทีเด็ด.com

ไลน์แมน หรือ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน (Linesmen)

การตัดสินใจล้ำหน้า : ไลน์แมนช่วยเหลือผู้ตัดสินในการตัดสินใจล้ำหน้าโดยการติดตามตำแหน่งของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับกองหลังคนที่สองถึงคนสุดท้ายในขณะที่เล่นลูกบอล

อยู่นอกการเล่น : ไลน์แมนจะส่งสัญญาณเมื่อลูกบอลออกนอกการเล่นโดยการชูธงและระบุว่าทีมใดควรได้ส่งบอลเข้าเล่น เตะมุม หรือเตะจากประตู

การช่วยเหลือผู้ตัดสิน : ไลน์แมนช่วยเหลือผู้ตัดสินในการตัดสินใจเกี่ยวกับการฟาล์ว การประพฤติมิชอบ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนในสนาม

การสื่อสารกับผู้ตัดสิน : ไลน์แมนสื่อสารกับผู้ตัดสินเพื่อให้ข้อมูล ยืนยันการตัดสินใจ และช่วยเหลือในการจัดการการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่เพิ่มเติม : ในบางกรณี ไลน์แมนอาจช่วยเปลี่ยนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและได้รับการอนุมัติจากผู้ตัดสิน

เนื้อหาใกล้เคียง