เดสไซญี่ ชี้ “สิงห์” ฮ็อตพอเปิดบ้านตบ “ปืน”

เดสไซญี่ ชี้ “สิงห์” ฮ็อตพอเปิดบ้านตบ “ปืน”

เนื้อหาใกล้เคียง